Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.20. Kostja vastuhagi ja leppetrahvi nõue

Kostja vastuhagi ja leppetrahvi nõue

(„Kostja vastuhagi ja leppetrahvi nõue” – ei ole dokumendinäidise pealkiri)

_________________________________

Kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse