Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.11. Taotlus istungi edasilükkamiseks

Lp kohtunik _____________________

________________________________

Kohtu nimi, kuhu taotlus esitatakse,

nt Tartu Maakohus

Tartu kohtumaja