Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.38. Euroopa täitekorralduse tõend

Kommentaar. Viimastel aastatel peavad võlausaldajad järjest rohkem täitma Eestis tehtud kohtulahendit mõnes välisriigis. Euroopa Liidu liikmesriigi puhul on võlausaldajal võimalus taotleda tsiviilasjas tehtud kohtulahendi kinnitamist Euroopa täitekorraldusena Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 805/2004 (edaspidi: Euroopa täitekorralduse määrus) alusel. Selle määruse eesmärk on luua vaidlustamata ...