Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.53. Kaebus kohtuvälise menetleja määruse peale

Märkus. See näidis on kaebus kohtuvälise menetleja määruse peale väärteomenetluse lõpetamise otsustamise kohta. Väärteomenetluse seadustiku § 76 sätestab kaebuse esitamise kohtuvälise menetleja tegevuse peale.

Menetleja väärteomenetluses on:

1) kohtuvälises menetluses kohtuväline menetleja;

<...