Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.7. Hagiavaldus

_____________________________________________________________

Kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse (üldjuhul kostja asukoha järgi),

nt Harju Maakohus

Kentmanni kohtumaja