Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.18. Hagiavaldus – töövõtulepingu rikkumisest tulenev nõue (sh viivised)

(„Hagiavaldus – töövõtulepingu rikkumisest tulenev nõue, sh viivised” – ei ole dokumendinäidise pealkiri)

_____________________________________________________________

Kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse (üldjuhul kostja asukoha järgi),

Märk...