Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.47. Volikiri kohtumenetluses (inglise keeles)

Märkus. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 221 lõike 2 kohaselt tõendab lepingulise esindaja volitust volikiri, mis esitatakse kohtule. Kohus võib vajaduse korral nõuda notariaalselt kinnitatud või tõestatud volikirja. Järgnevalt on toodud TsMS-i § 217, mis sätestab esindamise kohtus.

(1) Menetlusosaline võib menetluses osaleda isiklikult või tsiviilkohtumenetluste...