Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.2. Pankrotimenetlus

Märkus. Pankrotiseaduse (edaspidi PankrS) § 9 lg 1 alusel võib esitada pankrotiavalduse võlgnik või võlausaldaja. Pankrotiavaldus esitatakse füüsilise isiku puhul tema elukoha ja juriidilise isiku puhul tema asukoha järgsesse maakohtusse (vt lisa http://www.kohus.ee/et/eesti-kohtususteem/maakohtud). Pankrotiavalduse kui menetlusdokumendi sisu ja vorminõuded tul...