Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.35. Euroopa Liidu maksekäsumenetlus

Märkus. Euroopa Liidu tasandil reguleerib valdkonda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus.

Määruse eesmärk on lihtsustada ja kiirendada kohtuvaidlusi ning vähendada kohtukulusid vaidlustamata rahalisi nõudeid käsitlevate piiriüleste juhtumite korral ning lubada Euroopa maksekäskude vaba ringlust kõikjal liikmesriikides, kehtestades miini...