Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.30. Avaldus hagist loobumiseks

Märkus. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 429 reguleerib hagist loobumist.

(1) Hageja võib hagist loobuda kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni, esitades selleks avalduse. Kohus võtab hagist loobumise vastu määrusega, millega ühtlasi lõpetab asja menetluse.

(2) Kui hageja loobub hagist kohtuistungil, hagist loobumine protokollitakse. Kui hagist loobumi...