Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.56. Juriidilise isiku menetlusabi taotlus ning teatis taotleja majandusliku seisundi kohta

Märkus. Näidis selgitab, millal saavad juriidilised isikud taotleda riigilt abi tsiviilkohtumenetluses ja halduskohtumenetluses menetluskulude kandmiseks.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 181 ja halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 111 järgi antakse menetlusabi taotlejale menetlusabi, kui ta ei suuda oma majandusliku seisundi tõttu menetluskulusid tasuda või kui ta ...