Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.57. Kaebus kriminaalmenetluse alustamata jätmise peale

Riigiprokuratuur
Wismari 7, 15188 Tallinn
[email protected]

_____Kuupäev_____

Kannatanu: Nimi: ______________________________________
Registrikood/isikukood: ____________________
Te...