Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.51. Ümberkujundamiskava

Vorm VÜKM-4

Justiitsministri 28. märtsi 2011. a määruse nr 18

„Võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine″ lisa 4

Täida...