Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

2.13. Pretensioon (äriruumi üürnikule)

______________ (isiku, kellele pretensioon esitatakse, nimi ja aadress)

„___” ________ 20____ nr____

Märkus: Pretensiooni saajaks on äriruumi üürnik (üüri tasumisega viivitamine).

Pretensioon

Vastavalt meie vahel „_____”________________ sõlmitud üürilepingu punktile _______ kohustus __________(üürniku n...