Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.7. Aktsiaseltsi juhatuse koosoleku protokoll (kinnistu võõrandamine)

Aktsiaselts ___________ juhatuse koosoleku protokoll nr _____

Tallinnas, ___. _____________ 20___. a

Koosolek toimus aktsiaseltsi asukohas.

Koosolek algas kell 14.00

Aktsiaselts ___________ (aktsiaseltsi ärinimi), registrikood ___________________, asukoht Tallinn, _______________________ juhatuse koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

________________________________

________________________________

...