Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.4. Aktsiaseltsi nõukogu koosoleku protokoll (nõusoleku andmine juhatusele kinnistu võõrandamiseks)

Aktsiaselts ____________ nõukogu koosoleku protokoll nr _____ 

Tallinnas, ___. _____________ 20__. a

Koosolek toimus aktsiaseltsi asukohas.

Koosolek algas kell 17.30.

Aktsiaselts _____________ (aktsiaseltsi ärinimi), registrikood ___________________, asukoht Tallinn, _______________________ (aktsiaseltsi aadress) nõukogu koosolekul osalesid kõik nõukogu liikmed: _______________, __________________, ________...