Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.28. Täitetoimiku üleandmise avaldus

Täitetoimiku üleandmise avaldus

SISSENÕUDJA/SISSENÕUDJA ESINDAJA

____________________________________________________________________

nimi või registrikood                    isikukood või sünniaeg

____________________________________________________________________

elu- või asuko...