Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

2.28. Täitetoimiku üleandmise avaldus

Täitetoimiku üleandmise avaldus

SISSENÕUDJA/SISSENÕUDJA ESINDAJA

____________________________________________________________________

nimi või registrikood                    isikukood või sünniaeg

____________________________________________________________________

elu- või asuko...