Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.6. Kokkulepe üürilepingu lõpetamiseks

Kokkulepe üürilepingu lõpetamiseks

Tallinnas ____________. a.

____________, passi/isikutunnistuse number _______________, edaspidi nimetatud üürileandja

ja

____________, passi/isikutunnistuse number _______________, edaspidi nimetatud üürnik,

üürnik ja üürileandja, edaspidi ühiselt nimetatud pooled ja eraldi pool,

lepivad kokku alljärgnevas:

1. Lõpetada poolte vahel ____________. a sõlmitud ______________...