Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

2.14. Avaldus üürilepingu ülesütlemise kohta (eluruum)

Märkus: Selle näidise puhul on tegemist üürileandja eluruumi üürilepingu ülesütlemise avaldusega.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Tallinnas, ___. _________ 20___. a

Avaldus üürilepingu, ___.____________ 20___. a ülesütlemise kohta