Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.5. OÜ osanike koosoleku protokoll (nõusoleku andmine juhatusele kinnistu võõrandamiseks)

OÜ __________________ osanike koosoleku protokoll nr ______

Tallinnas, ___. _______________ 20__. a.

Koosolek toimus osaühingu asukohas.

Koosolek algas kell 15.00

OÜ ____________ (osaühingu ärinimi), registrikood __________, asukoht Tallinn, _________________, osanike koosolekul osalesid koosoleku toimumise päeva seisuga osaühingu osanikeks olevad kõik osanikud:

1. _______________ (osaniku nimi), kellele ku...