Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.25. Avaldus kinnistusraamatusse kande tegemiseks

Avaldus kinnistusraamatusse kande tegemiseks

Vorm KI-1.1

Tärnidega (*, **, ***) tähistatud väljade täitmiseks leiate selgitused vastava andmevälja lõpust.

I AVALDUS

1. Andmed avalduse kohta