Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.3. Garantiiperioodil avastatud puuduste ülevaatuse akt

Garantiiperioodil avastatud puuduste ülevaatuse akt

Kuupäev

Objekt: _____________________

Tellija: _____________________

Töövõtja: ___________________

Ülevaatusel osalesid: _________________________________________________