Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.2. Volikiri (füüsiline isik volitab teist füüsilist isikut läbirääkimiste pidamiseks)

Volikiri

Tallinnas, ___. ________________ 20__. a

Käesolevaga volitan mina, ___________________ (füüsilisest isikust volitaja ees- ja perekonnanimi), passi/isikutunnistuse number ____________________, elukoht Tallinnas _______________________,

_______________________ (volitatava ees- ja perekonnanimi), passi/isikutunnistuse number _________,

minu nimel tegutsedes esindama mind _________ (kelle) ees viimasega...