Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.17. Volikiri (äriühingu volikiri maaklerilepingu sõlmimise vahendamiseks)

Volikiri

Tallinnas, ___. ________________ 20___. a

Käesolevaga volitab AS _________________ (aktsiaseltsi ärinimi), registrikood _____________________, asukoht Tallinn _______________________, mille esindajana tegutseb juhatuse liige ________________,

______________________ (volitatava nimi), passi/isikutunnistuse number  _____________________,

sõlmima __________(aktsiaseltsi ärinimi) eest ja nimel maak...