Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.24. Avaldus kinnistusraamatu kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks

Avaldus kinnistusraamatu kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks

Vorm KI-2

Tärnidega (*, **, ***) tähistatud väljade täitmiseks leiate selgitused vastava andmevälja lõpust.

I AVALDUS