Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.22. Teade teostamata garatiitööde kohta

Lp ____________________________          ________ 20___. a

(töövõtja, kes on kirja adressaat)

Teade teostamata garantiitööde kohta

AS X ja OÜ Y sõlmisid ______ 20___. a ehituse alltöövõtulepingu nr ___, mille alusel OÜ Y teostas aadressil __________ hotelli Z siseviimistlustöid.

Selle teatega teavitame, et OÜ Y teostatud töödel on ilmnenud ehitise garantii kestuse ajal eh...