Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.18. Volikiri (füüsilise isiku volikiri maaklerilepingu sõlmimise vahendamiseks)

Volikiri

Tallinnas, ___. ________________ 20___. a.

Käesolevaga volitan mina, ____________________ (füüsilisest isikust volitaja ees- ja perekonnanimi), isikukood ____________________, elukoht Tallinnas _______________________,

_______________________ (volitatava ees- ja perekonnanimi), passi/isikutunnistuse number _________,

sõlmima minu eest ja nimel maaklerilepingut _______________________ (kinnisvarabüroo äri...