Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.23. Teade eluruumi üüri tõstmise kohta

/üürniku andmed/

Tallinnas, ___.___________ 20___. a

Teade eluruumi üüri tõstmise kohta

(NB! Ainult tähtajatu üürilepingu puhul)

("NB! Ainult tähtajatu üürilepingu puhul" - see laiend ei ole näidise pealkiri)

 

Seoses meie vahel ___________. a sõlmitud _____________ asuva korteriomandi üürilepinguga teatan, et alates _____ 20___. a tõuseb üürihind _...