Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

2.12. Üürilepingu muutmise kokkulepe

Üürilepingu muutmise kokkulepe

Tallinnas, ___. _____________ 20___. a

_________________________________, edaspidi nimetatud üürileandja, registrikood ___________________________, kelle esindajana tegutseb juhatuse liige __________________,

ja

__________________________________, edaspidi nimetatud üürnik, registrikood __________________________________, kelle esindajana tegutseb juhat...