Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.19. Maaklerileping (kinnistu müügiks ainuesindusega)

Maaklerileping

Tallinnas, ____. ___________ 20___. a

_______________________, edaspidi nimetatud käsundiandja, isiku/registrikood ____________, elukoht/asukoht _______________________ (kelle esindajana tegutseb juhatuse liige _____________________)

ja

__________________________________, edaspidi nimetatud maakler, registrikood _______________________...