Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.1. Volikiri (äriühing volitab füüsilist isikut läbirääkimiste pidamiseks)

Volikiri

Tallinnas, ___. ________________ 20__. a

Käesolevaga volitab AS _________________ (aktsiaseltsi ärinimi), registrikood _____________________, asukoht Tallinn _______________________, mille esindajana tegutseb juhatuse liige ________________

______________________ (volitatava nimi), passi/isikutunnistuse number _____________________,

esindama AS-i _____________ (aktsiasel...