Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.20. Maaklerileping (äriruumide üürile andmiseks) (ingliskeelne näidis veebis)

Maaklerileping

Tallinnas, ____. ___________ 20___. a.

____________________________, edaspidi nimetatud käsundiandja, registrikood _________________, asukoht _______________________, kelle esindajana tegutseb juhatuse liige _____________________,

ja

_____________________________, edaspidi nimetatud maakler, registrikood _________________, asukoht ____...