Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.22. Krediidileping

See leping sõlmiti ____________, _________ 20___ (kus ja millal)

___________________ (juriidilise isiku ärinimi), asukohaga ____________________, registrikoodiga _________________, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige ______________________ või volikirja alusel ____________________ (edaspidi krediidiandja) ühelt poolt ja