Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

6.7. Veoleping (Eesti-siseseks veoks)

Veoleping

See leping sõlmiti ________, ___ _____20___ (kus ja millal leping sõlmiti)

___________________ (juriidilise isiku ärinimi), asukohaga ________________, registrikoodiga _________________, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige ______________________ või volikirja alusel ____________________ (edaspidi vedaja)...