Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

6.29. Informatsiooni saladuses hoidmise leping

____. _________________________

See leping (edaspidi leping) on sõlmitud

_______________________________________(edaspidi avaldaja), esindaja

_______________________________________ isikus, kes tegutseb ______________ (kas põhikirja või volituse) alusel, ja