Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.24. Koostööleping (ekspedeerija ja vedaja vaheline)

Koostööleping

See leping sõlmiti ________________________, _____ _______ 20____. (kus ja millal leping sõlmiti)

________________________ (juriidilise isiku ärinimi), asukohaga _______________, registrikoodiga _________________, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige ______________________ või volikirja alu...