Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

6.27. Intrastati aruannete täitmise ja esitamise leping

See leping sõlmiti _____________, ___ ______ (kus ja millal leping sõlmiti)

__________________ (juriidilise isiku ärinimi), asukohaga ___________________, registrikoodiga _________________, mida esindab juhatuse liige _______________ või volikirja alusel _________________ (edaspidi klient) ühelt poolt ja

______...