Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.23. Ekspedeerimisleping

See leping sõlmiti ________________, _____ _______ 20____ (kus ja millal leping sõlmiti)

_____________________ (juriidilise isiku ärinimi), asukohaga __________________, registrikoodiga _________________, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige ______________________ või volikirja alusel ____________________ (edaspidi ekspedeerija) ühelt poolt ja