Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

6.6. Veokiri

Veokiri

(Kaubasaatja väljastatav veokiri)

Veokirja number, väljastamise kuupäev ja koht

Tellimuse number

Kaubasaatja nimi ja aadress

Nimi...