Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.30. Raamleping vedajaga (maanteetranspordis)

Märkus. Selle lepingu sõlmivad klient vedajaga, ekspedeerija vedajaga või vedaja oma alltöövõtjaga ehk n‑ö reaalse vedajaga.

Tallinnas, ___ _________ 20___ a.

_______, registrikoodiga ________, asukohaga ___________ Tallinn, keda esindab ____________ (edaspidi vedaja) ja

...