Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

6.32. Kauba inspekteerimise akt

Märkus. Kauba inspekteerimise akt tuleb koostada juhul, kui poolte vahel tekib vaidlus kaubakahju või puudujäägi suuruse üle ja on mõistlik see mõlema poole juuresolekul üle lugeda ning fikseerida. Seda võiks teha ka vaidlust ennetades ja juhtudel, kui kaup on saabunud kaubasaajale vigastustega või puudujääkidega. Sel juhul tuleb koostada koos kauba üleandjaga akt, kus on fikseeritud kauba puudus...