Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

6.19. Pretensioon laopidajale

___________________ (pretensiooni esitamise kuupäev)

Pretensiooni saaja:

(ärinimi)

(registrikood)

(aadress)

Pretensiooni esitaja:<...