Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.21. Volikiri (tollitoimingute teostamiseks)

Volikiri edastamiseks maksu- ja tolliametile

Volituste andmise kuupäev ______________

Mina,

_______________________________________           __________________

(seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi...