Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

6.21. Volikiri (tollitoimingute teostamiseks)

Volikiri edastamiseks maksu- ja tolliametile

Volituste andmise kuupäev ______________

Mina,

_______________________________________           __________________

(seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi...