Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.13. Hoiuleping

Hoiuleping

See leping on sõlmitud ________________ (koht), ____________ (kuupäev).

Lepingupooled:

Hoiuleandja

ettevõtte nimi: ____________________