Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

6.28. Laoteenuste osutamise leping (üldine)

See leping on sõlmitud ________________ (koht), ____ _________ ______ a.

Lepingupooled:

________________________, registrikoodiga ____________________, asukohaga _____________________________, mida esindab juhatuse liige / volikirja alusel _____________________, isikukoodiga _____________ (edaspidi hoiule­andja