Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

6.1. Laoteenuse hinnapäring

Laoteenuse hinnapäring ____ ___________ 20___

Palume alltoodud kauba hinnapakkumist kaupade hoidmiseks Teie ___________ laos. (Märkige, millises laos soovitakse kaupa ladustada (tollilaos, tollitud kaupade laos vms).)

Andmed kauba kohta: ____________________________

Kau...