Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.35. Guarantee agreement (ingl ’garantiileping’)

dated __________ 20___

Märkus. Selle lepinguga garanteerib garantiiandja (Guarantor) teenuseosutaja (Service Provider) kõiki makseid, mida teenuseosutaja oma partnerile (lepingus kreeditor ehk inglise keeles Creditor) põhilepingu (Master Agreement) alusel osutab. Garanti...