Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

6.9. Veoleping (rahvusvaheliseks veoks)

Veoleping

See leping sõlmiti _________, ___ ______ 20___. (kus ja millal leping sõlmiti) ___________________ (juriidilise isiku ärinimi), asukohaga ___________________, registrikoodiga _________________, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige ______________________ või volikirja alusel ____________________ (edaspidi vedaja) ühelt poolt ja ___________________ (juriidilise isiku ärinimi...