Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

6.12. Avaldus (kauba lattu paigutamiseks)

_________________________ ______ _____________ 20____

Märkus. Avalduse adressaat on ladu.

Avaldus

_____________ (avaldaja ärinimi) palub paigutada _______________ (kuupäev)...