Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

6.16. Pretensioon vedajale (puuduoleva kauba kohta)

___________________ (pretensiooni esitamise kuupäev), nr ____

Pretensiooni saaja:

(nimi)

(registrikood)

(aadress)

Pretensiooni esitaja:...